sucikan-harta

SUCIKAN HARTA, MELALUI ZAKAT MALL

Allah SWT Berfirman QS. At-Taubah Ayat 103. Artinya : ”Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Berdasarkan ayat di atas, kita diperintahkan Allah SWT untuk menunaikan zakat. Yang bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan dari harta yang kita miliki. Salah satu zakat perlu ditunaikan yaitu Zakat Mal atau Zakat Penghasilan khususnya, yang mempunyai tujuan untuk memberikan hak orang lain yang membutuhkan dari harta yang kita dapat. Besaran zakat mal yaitu 2,5 % dari penghasilan per bulan/per tahun.

Mengingat pentingnya program pengumpulan dan pendistribusian zakat maal ini, maka kami harapkan bantuan dari Ayah Bunda dan para dermawan berkenan menitipkan zakatnya di yayasan Insan Anugrah Indonesia sesuai dengan dasar syariat Islam yang kami sampaikan di atas. Semoga Allah SWT memudahkan kita semua untuk istiqomah dalam ketaatan dan memberikan keselamatan kepada kita, baik di dunia dan di akhirat kelak. Aaamiin

Nama Kegiatan & Bentuk Kegiatan

“Sucikan Harta, Melalui Zakat Mal”

“Di distribusikan dalam bentuk beras kepada para dhuafa fakir / miskin di sekitar Yayasan Insan Aanugrah Indonesia”

Tujuan Kegiatan

  1. Menjalankan perintah Allah SWT untuk menunaikan zakat bagi orang yang mampu.
  2. Membersihkan harta dan membuat hati menjadi tentram bagi yang menunaikannya.
  3. Memberikan kebahagiaan bagi para dhuafa dan orang yang kurang mampu
  4. Menghadirkan keadilan sosial atau kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang tidak mampu

           

Waktu  dan Pelaksanaan

          Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

Hari dan Tanggal                : Tanggal 5, di setiap bulan

Tempat                                  : Masing-masing rumah mustahiq sekitar Yayasan Insan Anugrah Indonesia. Jl. Raya Sembung Pagaden No.16, Gunung Sembung, Kec.Pagaden, Kab.Subang, Jawa Barat

 

Target Pengumpulan

 Dalam pendistribusian zakat mal, ada 500 dhuafa binaan yayasan yang berhak menerima. Maka agar dapat terpebuhi, kami membuat target pengumpulan zakat dari para donatur Bapak/Ibu untuk setiap bulan. Sebagai berikut :

 

SUCIKAN HARTA MELALUI ZAKAT MAL
No TARGET ZAKAT BULAN JUMLAH
1 500 100,000 12 600,000,000
TOTAL 600,000,000

 

Sebarkan info ini melalui :  
YIAI